Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí

Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo
nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud
budou vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá
odpad z domácností a je zavázán před uložením do kontejneru nebo popelnice.