Cena za svoz odpadu pro podnikatele a firmy v roce 2023

Cena na rok 2023 je ve výši 3100.-Kč vč. DPH za sběrnou nádobu o objemu 110-120l.

Odpad je svážen na skládku Štěpánovice, cena za uložení na skládce je 2 581,47 Kč vč. DPH za tunu SKO.