Platební podmínky za SKO

Platební podmínky za pravidelný svoz komunálního odpadu

  • Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – Obecně závazná vyhláška města Kdyně č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
poplatník a)    fyzická osoba přihlášená v obci
b)    fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
sazba poplatku 500 Kč
splatnost poplatku do 30. 6. příslušného kalendářního roku
platební údaje Poplatek je možné vždy hradit bankovním převodem na účet (č.ú.: 19-424321/0100) nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Kdyně.

Všechny místní poplatky mohou občané hradit převodem na bankovní účet
(č.ú.: 19-424321/0100) nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Kdyně.

Provozní doba pokladny:

PO      8:00 – 11:30             12:30 – 16:30 hod.

ÚT      7:00 – 11:30             12:30 – 14:30 hod.

ST      8:00 – 11:30             12:30 – 16:30 hod.

ČT      7:00 – 11:30             12:30 – 14:30 hod.

      7:00 – 11:30             12:30 – 13:00 hod.

V případě jakýchkoliv nejasností k platbě místních poplatků je možné se obrátit na úředníky Finančního odboru Městského úřadu Kdyně.

Kontakt:

Blanka Süčová

Tel.:                            379 413 530

e-mail:                        sucova@radnice.kdyne.cz