PLACENÍ SVOZU SKO PRO OBČANY, NOVÁ VYHLÁŠKA MĚSTA

Město Kdyně touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je Městský úřad Kdyně

Attachments