Služby občanům

Technické služby Kdyně, nabízejí občanům Kdyně a přilehlých obcí, odvoz bioodpadu, starého nábytku, nepotřebných elektrospotřebičů, stavební suti atd.

Svoz bioodpadu – trávy a větví, je zpoplatněn jednorázovým poplatkem 250kč/náklad (cena s DPH).

Tento svoz je možné použít také na svoz starých nepotřebných elektrospotřebičů a velkoobjemového odpadu, který je odebírán na sběrném dvoře ve Kdyni.

Svoz stavební suti a ostatních odpadů je prováděn dle dohody v sídle společnosti.

Dále připravujeme možnost zapůjčení dvoukolového výsuvného žebříku, stavební míchačky, a bubnové žací sekačky.