Doporučená velikost odpadových nádob

Vychází se z produkovaného odpadu na osobu. Standartní jsou tedy 110-120 litrů.
Pokud má vaše rodina čtyři členy (přihlášených v obci Kdyně), vystačíte si s popelnicí s objemem 120 litrů i v případě, že je vám odpad vyvážen po dvou týdnech. 120litrová nádoba by měla postačit, pokud je vás šest, ale odpad je vyvážen každý týden. Při větším počtu členů domácnosti už doporučujeme popelnici o objemu 240 litrů. Celkový objem vyprodukovaného odpadu můžete snížit tříděním a recyklací.

Pro přehled uvádíme tabulku s orientačními velikostmi popelnice podle počtu členů a četnosti vyvážení. 

 1x týdně1x za 14 dní
1 člen110-120 l110-120 l
2 členové110-120 l110-120 l
3-4 členové120 l240 l
5-6 členů120-240 l   240 l a víc
7-8 členů240 l240 l a víc

Plánujete pořízení nové popelnice? A jaký objem se pro vaši domácnost hodí vám poradí na Finančním odboru Městského úřadu Kdyně, tel.: 379 413 530, nebo na Technických službách Kdyně, tel.: 379 731 538.