Notices

POZOR, NOVÁ VYHLÁŠKA MĚSTA- ZMĚNA PLACENÍ ZA POPELNICE

Obecně závazná vyhláška města č. 9/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Město Kdyně touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je Městský úřad Kdyně.

V SEKCI DOKUMENTY NALEZNETE PLNÉ ZNĚNÍ NOVÉ VYHLÁŠKY

Věnujte pozornost sekci „Služby občanům“, kde naleznete ceník služeb a činností pro veřejnost.