Notices

ZMĚNA TERMÍNŮ SVOZŮ SKO

ZMENA TERMÍNÙ SVOZÙ KOMUNÁLNÍHO

ODPADU: Z duvodu státních svátkủ 5. 7. a 6. 7. 2023 dojde ke zmèné termínu svozu SKO takto:

– pravidelný svoz – úterý 4. 7. 2023 – Hluboká, Praporiste, Dobrikov, Branisov, Smrzovice, Nové Chalupy bude proveden v pondēlí 3. 7. 2023.

– pravidelný svoz – streda 5. 7. 2023 – cást Kdynē, Podzámí bude proveden v úterý 4. 7. 2023.

– pravidelný svoz – ctvrtek 6. 7. 2023 – cást Kdyne, Starec bude proveden v pátek 7. 7. 2023.

Přerostlá zeleň zasahující do profilu komunikace

Upozorňujeme vlastníky, jejichž pozemky přiléhají k chodníkovým plochám a ostatním komunikacím, aby dbali o údržbu svých dřevin, keřů a v případě přerůstání části do průchozích nebo průjezdních úseků, tyto části pravidelně odstraňovali. Povinnost údržby zeleně vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích.

Vlastníci pozemků, ze kterých zasahuje zeleň do průjezdných profilů komunikací, by měli pravidelně udržovat tuto zeleň tak, aby nedocházelo k omezování nebo znemožnění užívání těchto komunikací.

Přerostlá zeleň zasahující do profilu komunikace komplikuje a v některých případech může:

  • znemožnit příjezd vozů integrovaného záchranného systému (IZS) a vozidel odpadové svozové služby,
  • snížit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích tím, že zakrývá dopravní značky či lampy veřejného osvětlení, brání výhledu do křižovatky, případně znemožňuje využití chodníku či komunikace chodci pak musí vstupovat do jízdního pruhu,
  • znesnadňuje letní i zimní údržbu vozovek i chodníků a může způsobit poškození obecní komunální techniky.

Věnujte pozornost sekci „Služby občanům“, kde naleznete ceník služeb a činností pro veřejnost.