Notices

Upozornění pro podnikající osoby, jejichž provozovny jsou uzavřeny

 podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které mají v důsledku nařízení vlády v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 zcela uzavřené provozovny a nevykonávají v nich činnost, při které by vznikal odpad, to znamená, že v současné době ani  nevyužívají službu na svoz SKO, prosím o sdělení této informace na email: reditel@tskdyne.cz .  Cena bude následně upravena /ponížena/ a faktura za svoz SKO bude zaslána až po znovuotevření provozovny.  Toto opatření není možné uplatnit zpětně ( to zanamená např. za předešlý rok ). Případné dotazy též rád zodpovím.

Martin Fremuth, ředitel TS Kdyně

Tel. 602724460

POZOR, NOVÁ VYHLÁŠKA MĚSTA- ZMĚNA PLACENÍ ZA POPELNICE

Obecně závazná vyhláška města č. 9/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Město Kdyně touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je Městský úřad Kdyně.

V SEKCI DOKUMENTY NALEZNETE PLNÉ ZNĚNÍ NOVÉ VYHLÁŠKY

Věnujte pozornost sekci „Služby občanům“, kde naleznete ceník služeb a činností pro veřejnost.