Měsíc: <span>Březen 2024</span>

Cena svozu za SKO na rok 2024

Ceny svozu SKO na rok 2024, platné od 1.1.2024.

Nádoba o objemu 110l-120l……………3 600.-Kč/rok vč.DPH

Nádoba o objemu 240l……………………7 200.-Kč/rok vč.DPH

Kontejner o objemu 1100l………………32 000.-Kč/rok vč.DPH